Webbplats

Qmatic

Qmatic stod inför utmaningen att skapa en ny, modernare, global webbplats med användarvänlighet och funktionalitet i fokus. Då Qmatic nyligen genomfört ett större plattformsprojekt för sitt extranät var ambitionen att lägga så lite resurser som möjligt på ytterligare ett och istället fokusera på förädling och ny funktionalitet. Qmatic och NetRelations diskuterade och utvärderade ett antal olika alternativ för att snabbt och kostnadseffektivt lyfta den externa webbplatsen till en ny version av Episerver

En noggrann utvärdering ledde till ett smart beslut

Utvärderingen visade att det mest tids- och kostnadseffektiva alternativet var att duplicera extranätets plattform, byggd på Episerver, och anpassa lösningen för den externa webbplatsens innehåll. Tryggheten och fördelen med duplikatet blev att Qmatic kan använda samma mallar till båda webbplatserna frånsett vissa statiska sidor som skiljer, t ex startsidan.

Jag ser en stor styrka i NetRelations affärsmodell; att bygga samarbete och system utifrån en gedigen kunskap baserad på ett grundligt insikts- och strategiarbete. Det är viktigt när det handlar om att bygga system som kunder och personal verkligen skall kunna använda.

Sven-Olof Husmark VP Marketing & Product Management, Qmatic Group

Utöver projektets tydliga mål att lyfta webbplatsen till en ny version sattes också mål gällande att öka antalet sökträffar genom förbättrad SEO och att öka antalet leads. Att säkerställa att Qmatics satsning i sociala medier integrerades med webbplatsen samt att denna fick ett lyft gällande implementering av nya tekniska lösningar var också två viktiga delar i kravspecifikationen.

Vägen mot en ny webbplats

NetRelations inledde projektet med att bygga en ny prototyp och ta bort irrelevanta funktioner. Ramverk och startsida anpassades enligt kundens uppdragsbeskrivning och en översyn av responsive design gjordes. Extranätets grafiska design återanvändes i syfte att skapa igenkänning och stark koncerngemenskap.

I steg två togs en lösningsspecifikation fram som tydligt beskrev sidtyper och funktioner. Detta arbete följdes av implementering av gränssnittskod där överflödig funktionalitet som t ex personalisering och communityfunktionalitet togs bort. Sökmotorn EPiServer Find anpassades för ändamålet, flerspråksstöd och bloggfunktionalitet utvecklades till förmån för lösningen.

Slutligen levererades en testad och buggfri lösning klar för populering. Qmatic ansvarade sedan själva för innehållet och innehållsarbetet.

En lösning att vidareutveckla och förädla

Resultatet av uppgraderingen blev en kompetent grundstruktur att bygga vidare på. Helt enkelt en lösning att vidareutveckla och förädla. Arbetet för redaktörerna förenklades då man i huvudsak kommer att arbeta med samma mallar som finns på extranätet.

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig med dina digitala utmaningar?

Varmt välkommen att kontakta oss via formuläret så återkommer vi inom kort.