Workflow

Pfizer

Läkemedelsföretaget Pfizer har, som alla företag i läkemedelsbranschen, stora krav på sig när det gäller de texter de producerar. Dessa texter kan förekomma på medicinförpackningar, webbplatser, reklambilder, planscher, egentligen överallt där det finns texter som rör deras läkemedel.

För att säkerställa att de texter man producerar är av rätt kvalitet och inte innehåller några felaktigheter har man på Pfizer en gedigen process som man måste följa. För att säkerställa att processen i sin tur följs, har Pfizer under flera år använt ett system som man nu ville förnya.

Pfizer hade sedan tidigare arbetat med några av de duktiga medarbetarna på NetRelations och såg det därför som naturligt att ta hjälp av NetRelations för design och utveckling av det nya systemet.

Lösningen som NetRelations har levererat bygger på Microsoft SharePoint Server och använder sig av arbetsflöden (Workflows). Eftersom användarvänligheten och ett intuitivt användargränssnitt var viktigt valde vi, enligt NetRelations process, att utföra en målstyrning för att komma fram till de rätta användarbehoven.

Killarna från NetRelations fick efter att ha arbetat med projektet en tid en stor ansvarskänsla för att hjälpa till att lösa uppkomna användarproblem och kom efterhand med förslag på lösningar som vi inte tänkt på själva samt visade stor förståelse för Pfizers interna processer och beslutsvägar.

Catherina Koninska Isacson Projektledare, Ethics & Compliance, Pfizer

Tack vare Pfizers stora kunnande inom området och deras lyhördhet och förtroende för NetRelations, så gick arbetet väldigt bra och vi valde till slut att anpassa formulär och utseende på ett sätt som gör att användarna snabbt och enkelt kan sätta sig in i systemet. De anpassade arbetsflödena ser sedan till att rätt personer får information om vilka texter som ska godkännas och när det senast måste vara gjort.

Resultatet är ett modernt system för godkännande av texter, kallat apPfe. Systemet har tagits emot mycket väl internt och har bidragit till att man i dagsläget lägger mindre tid på dessa arbetsuppgifter och att inställningen till godkännandeprocessen har förbättrats tack vara god användarvänlighet.

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig med dina digitala utmaningar?

Varmt välkommen att kontakta oss via formuläret så återkommer vi inom kort.