Webbplats

Nobia

NetRelations har byggt en gemensam webbplattform åt kökskoncernen Nobia i syfte att skapa affärsnytta och synergier för de olika köksvarumärken som ingår i koncernen. 

Nobia Group är en europeisk köksspecialist som idag omfattar mer än 20 starka köksvarumärken där de mest välkända för den svenska marknaden är Marbodal, HTH och Poggenpohl. Huvudkontoret är placerat i Stockholm och totalt har koncernen över 7.500 medarbetare. 

”Simplify the customer journey”

Nobia stod inför utmaningen att alla koncernens varumärken hade webbplatser som de utvecklat på egen hand tillsammans med olika leverantörer och på olika plattformar. Funktionerna på webbplatserna skiljde sig åt och hostingen för dessa sköttes av en mix av externa leverantörer.

Nobia ville skapa en framtida extern webbplattform på Episerver och hitta en långsiktig strategisk partner för utveckling och support av denna. Efter en noggrann upphandlingsprocess valdes NetRelations som partner och en spännande resa mot en ny webbplattform påbörjades under våren 2013. 

Webbplattformen Hercules ser dagens ljus

Den tekniska webbplattform som växte fram under namnet Hercules är byggd på Episerver CMS i kombination med ett antal kringprodukter, tjänster och integrationer.

Hercules-plattformen är en enterprise-lösning som tillhandahåller en stor variation av funktionalitet primärt baserat på Episerver CMS.

Plattformen ska syfta till att fördela och optimera resursanvändningen utifrån en 80/20-regel, där ambitionen är att minst 80% av utvecklingen eller resursförbrukningen ska vara gemensam för koncernen och att 20% är varumärkesspecifik utveckling.

Några exempel på övergripande funktionalitet i lösningen är: 

 • Extremt flexibelt mallsystem baserad på Blocks-teknik i syfte att skapa dynamiska lösningar inom och mellan webbplatser.
 • Mötesbokningshantering med kopplingar till ERP, CRM och mailsystem
 • Bildgalleri baserat på ImageVault 4 och Episerver Find
 • Katalogbeställningar
 • Microwebbplatser för butiker där varumärkena själva kan uppdatera sina webbplatser utan att behöva tillgång till Episerver
 • Samarbetsyta mellan kunder och köksbutikerna med unika kundkonton för möjlighet att på distans planera sitt köksinköp
 • Möjlighet att integrera externa CRM-system för att kunna spåra prospektens aktiviteter
 • Stöd att kunna utöka funktionalitet som är specifika för varumärken

Under byggnationen av Hercules-plattformen har NetRelations fokuserat på att maximera möjligheterna med Blocks-tekniken, där det finns enormt stor flexibilitet att styra både utseende och logik inom och mellan de olika varumärkenas egna webbplatser.

Hela lösningen har haft absolut högsta krav på sig att tillhandahålla en modern, flexibel och tillgänglig UX som ska fungera sömlöst mellan olika enheter. En enorm grad av anpassning av responsiva beteenden har skapat en av marknadens mest effektiva mobila gränssnitt.

Lösningen har också fått ta hänsyn till en global marknad av enheter, språk och beteendetrender.

Hela koncernens digitala marknadsförings- och webbplattform finns därmed i en enda Episerver-enterpriselösning som med hjälp av konfiguration och versionshanteringar endast utgör skillnaden att leverera webbplatsen för t ex Poggenpohl, HTH eller något annat av Nobias varumärken.

Våren 2013 lanserades den första webbplatsen i form av poggenpohl.com på Hercules-plattformen som en proof of concept-sajt. Under 2014 lanserades den första fullskaliga webbplatsen baserad på Hercules och alla varumärkenas webbplatser har sedan lanserats löpande under 2014/2015. 2015 lanserades också e-handelsfunktionalitet av Nobia Groups e-handelspartner Isotop. NetRelations har också samarbetat med Thinkable, Ziggy och Pond när det gäller UX och design för de olika varumärkena och i vissa fall utfört detta själv. 

Från första tanken på ett nytt kök till en långvarig relation

Det främsta syftet med att bygga den digitala plattformen och det övergripande direktivet i det strategiska tänket var som, tidigare nämnts att ”förenkla kundresan” (”Simplify the Consumer Journey”).

Hela lösningen såväl som varje individuell varumärkessajt har alltså utvecklats för att besökaren som håller på eller har köpt ett kök, ska få en enklare och mer angenäm kundupplevelse.

Nobia ville göra en tydlig förflyttning från en statisk katalog till ett kraftfullt verktyg för leadsgenerering. Ambitionen med den nya digitala lösningen var också att skapa central kontroll över innehållsproduktionen.

Webblösningen utgår därför från ett tjänstedesignperspektiv där varje enskild funktion, innehåll eller tjänst stödjer en eller flera delar av kundresan.

Tjänstedesignen har utvecklats genom att omfattande användarstudier har genomförts både innan, under och efter skapandet av webbplatsen av Nobia och andra externa samarbetspartners som t ex Antrop.

Ett kundengagemang skapas!

I ett första steg har målet varit att inspirera och engagera potentiella kunder, att driva relevant trafik till de fysiska butikerna (ur ett omni channel-perspektiv) och att helt enkelt göra det enklare att köpa ett kök. Fokus har därför initialt varit på att skapa inspirerande innehåll, förenkla kunddialogen och att skapa en högre integration och ett mervärde mellan det digitala och fysiska kundmötet.

Engagemanget börjar redan i mötet utanför ett varumärkes webbplats med stort fokus på närvaro och interaktion som skapar digital synlighet i till exempel sociala medier. Det finns två sätt att engagera sig på när det gäller sociala medier; genom att dela med sig av innehåll från aktuell webbplats och genom att hämta in inspiration från externa kanaler och lagra på webbplatsens digitala samarbetsyta.

På webbplatsen kan besökaren välja att engagera sig genom att skapa ett eget konto där det finns möjlighet att samla på sig inspiration. Besökaren kan sedan vid valfritt tillfälle dela all information med vald köksbutik för att snabba på och förenkla köpprocessen. Just möjligheten att samarbeta med kunden via digitala samarbetsytor har både snabbat upp köpprocessen och skapat mycket större förståelse för kundernas drivkrafter och beteenden.

Det leder även till att ett större kundengagemang skapas redan innan det fysiska mötet och en möjlighet att mer aktivt jobba med ”lead nurturing” under hela processen.

KPI:er förenklar prioritering och utveckling

I framtagandet av funktion, innehåll och tjänster för respektive webbplats såväl som för plattformen har mätning och analys varit i centrum sedan dag ett, där exempelvis Google Universal Analytics och Tag Manager används.

Redan från början har mätmetoder och nollvärden etablerats och sedan lanseringen har en löpande utvärdering av KPI:er gjorts som därefter stöttat prioritering av utveckling såväl som anpassning av redan etablerad funktionalitet.

Utöver den detaljerade rapporten aggregeras även de huvudsakliga KPI:erna i en översiktlig dashboard. Denna översikt ger de olika intressenterna en möjlighet att jämföra sig med och lära sig av varandra.

För att dasbhoarden, som även den är byggd på Episerver, ska vara tillgänglig för alla har den byggts på en separat domän. Med hjälp av API:er mot plattformen, Google Analytics och Facebook, hämtas data och visualiseras sedan i diagram med tydliga indikatorer.

Detta finns även som stöd för marknadsförarna både inom och mellan de olika varumärkena för att kunna dra slutsatser om trender och beteende över och mellan marknader.

Som komplement sker hela tiden löpande kvalitativa studier av användare med hjälp av djupintervjuer och användaranalyser av andra externa samarbetspartners till Nobia. 

En affärsdrivande lösning som når uppsatta mål

Idag har flera slutsatser dragits och dokumenterad affärsnytta fastställts som stödjer ROI såväl som ambitionen med nöjdare kunder och ökad försäljning. Följande exempel kan nämnas för de lanserade webbplatserna: 

 • Den organiska trafiken har ökat med ca 30%.
 • 15-20% av besökarna besöker bildgalleriet. Dessa besökare tenderar att fortsätta till en butik i större utsträckning än övriga besökare.
 • Den mest värdefulla konverteringen på sajterna sker när en besökare bokar ett möte med en köksdesigner. Sedan lanseringen har det totala antalet mötesbokningar ökat med 20% tack vare förenklade flöden och en mer dedikerad digital marknadsföring för att lyckas med detta mål. Förutom direkta mötesbokningar levererar sajterna över förväntan när det gäller att få en större andel av besökarna att söka och finna information om butikerna.

Utöver ovan angiven affärsnytta skapas även mycket starka synergier och ökad kvalitet och kontinuitet genom att skapa och driva en gemensam plattform där alla varumärkena kan dela på utvecklings- och förvaltningskostnader kopplade till sin digitala marknadsföring och webb. Dessutom blir det enklare att kvalitetssäkra när huvudkontoret kan fungera som ett ”Centre of Excellence”.

Den faktiska och konkreta kundnyttan som skapas är en enklare, snabbare och lättare interaktion mellan kund och varumärket i fråga. 

Kolla in några av Nobias webbplatser!

www.poggenpohl.se

www.unoform.se

www.marbodal.se

www.ewe.at

www.norema.no

Välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa dig med dina digitala utmaningar!

Inspiration

Hultafors Group

NetRelations har på uppdrag av Hultafors Group byggt fyra nya webbplatser, varav en till koncernen…

Benders

Benders stod inför utmaningen att införa en helt ny, modern, responsiv webbplats i syfte att underlätta…

Sandvik

Sandvik.com har re-lanserats med responsive web design. Gränssnittet är byggt så att anpassningar…