Martin & Servera

Ett intranät med contentfokus som ger medarbetarna koll på läget

Martin & Servera är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist med verksamhet över hela landet. När NetRelations och Martin & Serveras vägar korsades saknade organisationen ett intranät. I stället arbetade man med en filserver där alla viktiga dokument fanns samlade - och via mejl. Detta var ett föga effektivt sätt att bedriva internkommunikation på och viktig information riskerade hela tiden att missa alla berörda. Martin & Servera insåg att det var dags att bygga sitt första intranät för att skapa smidigare processer för informationsflöde och möjligheter även för medarbetarna ute på fältet att ta del av informationen och få koll på läget.

- En samarbetspartner som är på tårna är alltid viktigt. För oss var det helt avgörande eftersom tiden från avslutad förstudie till lansering bara var 6 månader. Tidigare gott samarbete med NetRelations för externwebben gjorde att vi valde dem även för utvecklingen av vårt intranät. Och det gick ju bra!

Christina Gezelius , Informationschef på Martin & Servera

"Navet" ser dagens ljus och skapar snabbt verksamhetsnytta

När beslutet om ett nytt intranät väl fattats fanns det ingen tid att förlora. Martin & Servera ville snabbt få sin nya lösning på plats. I det här läget fanns det flera tydliga fördelar med att välja en lösning i form av ett paketerat intranät på Episerver. Valet av en paketerad intranätslösning medförde en kort ”time-to-market” och enklare beslutsprocesser med anledning av att investeringen blev mindre. Med en paketerad lösning fick Martin & Servera sitt nya intranät "Navet" på plats inom halvåret och kunde snabbt påvisa en tydlig verksamhetsnytta. Utifrån de användarbehov som sedan utkristalliseras i takt med att lösningen används kan intranätet löpande utvecklas och förfinas.

Martin & Servera hade själva genomfört en intern kravworkshop som gav vårt team ett bra underlag att mappa funktioner mot för att välja ut de delar av ramverket som passade behoven bäst.

Hög contentkvalitet och stort medarbetarengagemang gör intranätet till en kulturbärare

För Martin & Servera är content som ger medarbetarna koll på läget och en användarstyrd utveckling viktiga fokusområden för intranätet. Idag skrivs allt content av professionella skribenter på företagets kommunikationsavdelning vilket gör texterna både lätta att ta till sig och att förstå. Hela organisationen involveras i contentskapandet och det pågår en kontinuerlig dialog mellan kommunikationsavdelningen och andra delar av verksamheten för att säkerställa att det som skrivs har relevans och nyhetsvärde. Ett tydligt engagemang för intranätet har skapats och idag anses intranätet vara en kulturbärare inom organisationen.

Nyhetsflödet med ca 450 nyheter per år och det smidiga personsöket är funktioner som medarbetarna uppskattar lite extra. Även den så kallade ”Veckans fråga” där medarbetarna veckovis uppmanas att svara på en aktuell fråga som de sedan direkt kan se svarsstatistiken för skapar engagemang och aktivitet. "Anslagstavlan", där medarbetare kan annonsera ut exempelvis semesterbostäder som hyrs ut eller saker som är till salu, är en annan funktion som också används frekvent och är mycket uppskattad.

- Syftet med vårt intranät är att ge alla medarbetare koll på läget i allt som händer i företaget och vår bransch. Detta åstadkommer vi genom ett matigt nyhetsflöde, tydlig informationsstruktur och ett bra kontaktregister. I förlängningen ska intranätet bidra till en god intern kommunikation och en öppen företagskultur.

Tobias Mossop , Intranätansvarig, Martin & Servera

Prisbelönt intranät hela två år i rad

Martin & Serveras intranät har blivit utsett till "Bästa intranät" i Web Service Award hela två år i rad. Utmärkelsen delas ut till det företag eller den organisation vars webbplats eller intranät har de mest nöjda besökarna enligt index i Web Service Awards användarundersökningar. Den senaste utmärkelsen delades ut för 2016 då följande motivering gavs. 

Du kan också kika på filmen från Web Service Awards event "Möt vinnarna" där Tobias Mossop, ansvarig för intranätet på Martin & Servera, berättar mer om framgångsreceptet!

Detta är ett intranät som är mycket uppskattat av användarna, ger nyttig information och som även är lätt att hitta på. En användarcentrerad utveckling från start bevisar att det ger resultat när man utvecklar sitt intranät!

Motivering Web Service Award 2016

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa dig med dina digitala utmaningar!