Intranät

Mariestads kommun

Mariestad har närmare 2 000 medarbetare inom 150 olika yrken i sin kommunorganisation. För att ge alla medarbetare en möjlighet att leverera bästa möjliga service till kommunens 24 000 invånare behövdes ett nytt intranät.

NetRelations lyckades fånga våra behov och förutsättningar på ett utmärkt sätt och har varit mycket flexibla, man har hanterat förändringar och tillägg strukturerat under projektet.

Annika Björklund Kommunikationschef, Mariestads kommun

Kommunens övergripande mål med det nya intranätet var att skapa ett nav för intern information, kommunikation, samarbete och kunskapsdelning samt en till vissa delar individuellt anpassad portal för åtkomst till information, funktioner och system.

NetRelations valdes som leverantör av lösningen som byggdes på plattformen Microsoft SharePoint. NetRelations starka fokus på användaren i alla leveranser, och de färdiga komponenterna i ramverket skapade en stabil grund och förutsättningar att leverera en mycket kostnadseffektiv lösning.

Smarta funktioner skapade ett personligt arbetsverktyg

Under den tidiga strategiska fasen identifierades ett antal effektmål för det nya intranätet. Effektmålen speglar intranätets förväntade verksamhetsnytta, och var styrande för alla funktionsval som gjordes i projektet. Intranätet ska vara ett arbetsstöd, underlätta för medarbetare att snabbt nå rätt information, bidra till delaktighet och jämlikhet och fungera som en självservicemiljö som låter medarbetare direkt kunna använda funktioner och tjänster samt nå information som är relevant för dem.

NetRelations har under hela projektet varit tillgängliga och kommunikationen har fungerat mycket bra.

Annika Björklund Kommunikationschef, Mariestads kommun

Koncept och design togs fram i linje med de prioriterade funktionerna och Mariestads kommuns grafiska profil. Arbetet förankrades genom den klickbara HTML-prototyp som är standard i NetRelations leveranser. Därefter tog systemutvecklingen vid. Integrationen med telefonisystemet Tellus var en nyckelfunktion, där alla medarbetare direkt kan se och uppdatera sin hänvisningsstatus från sidhuvudet på det nya intranätet.

Kalenderhändelser och meddelanden från Exchange lyftes också in på startsidan för att göra det enkelt för alla medarbetare att nå denna information. Alla integrationer fungerar naturligtvis utan extra inloggning. NetRelations levererade även anpassade utbildningar för redaktörer och administratörer inför arbetet med innehåll och lanseringen.

Kvalitet rakt igenom

Intranätet som lanserades under våren 2012 blev en smart lösning av hög teknisk kvalitet som mottagits mycket väl av alla medarbetare. Det är enkelt att hitta sina kollegor och den information man behöver. En enklare navigering leder i sin tur till högre kvalitet på kommunens tjänster till kommuninvånare, besökare och övriga målgrupper då delaktiga och uppdaterade medarbetare kan utföra sina jobb ännu bättre och effektivare när de snabbt hittar funktioner och information de behöver.

Mariestads kommun arbetar fortsatt med nya initiativ tillsammans med NetRelations för att lägga ytterligare funktionalitet på samma plattform och låta den fortsätta växa som en digital arbetsplats inom kommunen.