Intranät

Kommunförbundet Stockholms Län

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) är en politiskt styrd organisation med länets kommuner som medlemmar. KSL bevakar och tillvaratar kommunernas intressen och främjar samverkan mellan kommunerna.

Ledstjärnan är nytänkande och utveckling. En viktig uppgift är att förmedla kunskap om regionen och de speciella förutsättningar som råder i ett storstadsområde. KSL stödjer och utvecklar den kommunala självstyrelsen och bistår kommunerna i deras verksamhet.

Användarcentrerat intranät

När KSL initierade projektet för sitt nya intranät identifierades snabbt ett antal strategiska målsättningar. KSL ville att intranätet skulle bli deras huvudkanal för internkommunikation och engagera medarbetarna till att själva bidra med innehåll till intranätet.

Det skulle även vara en samlad ingång till ett antal centrala stödfunktioner, användarna skulle få en enkel överblick över verksamheten och aktuella händelser och det skulle stödja KSLs arbetsprocesser. De ville samtidigt ha en stabil plattform för samarbete och projektplatser.

Valet föll naturligt på Microsoft SharePoint och NetRelations paketerade intranätkoncept. NetRelations har ett starkt fokus på användaren i alla leveranser, vilket passade väl in i KSLs visioner. NetRelations har tagit fram en modern och attraktiv design där medarbetarna snabbt och lätt arbetar och hittar relevant information. Intranätet baserades på NetRelations användarcentrerade ramverk för SharePoint-intranät.

KSL har information om rumsbokningar på skärmar i deras entré och ville även att det skulle visas på startsidan på intranätet. NetRelations utvecklade en komponent som hämtar information från samtliga rumskalendrar i Exchange och visar upp rumsbokningar som en gemensam kalender där man enkelt kan hitta rediga rum.

Startsidan samlar vidare en stor del av den information som användare använder dagligen. Ett flöde med nyheter, anslagstavla och omvärdsbevakning ligger centralt med en funktion för länkar och genvägar där användarna själva kan styra vad som ska visas.

NetRelations personal gav utan undantag hög service och vi har känt oss mycket nöjda med samarbetet under hela resan.

Anja Baklien Stabschef och projektledare, KSL

För att underlätta för användare att hitta information om kollegor samt söka efter expertis inom organisationen implementerades integrerade profilsidor för alla medarbetare på KSL. Profilsidorna är en kombination av central information från deras AD och information som användarna själva fyller i. Här kan man även personalisera sina nyhetsflöden och genvägar.

Sökmotorn som används på intranätet är SharePoint Search som även ger möjlighet att få filtrerade sökresultat. Söksidan visar resultat både från innehållssidor, dokument och medarbetare, och visar upp profilsidorna direkt i sökresultatet.

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig med dina digitala utmaningar?

Varmt välkommen att kontakta oss via formuläret så återkommer vi inom kort.