Webbplats/Intranät

HusmanHagberg

NetRelations fick i uppdrag av mäklarkedjan HusmanHagberg att lansera både en ny webbplats och ett nytt intranät för kedjans 70 kontor och ca 280 anställda. Plattformsvalet föll på Episerver i kombination med sökmotorn Episerver Find för både webbplatsen och intranätet.

En inspirerande webbplats med användaren i fokus!

Webbplatsen riktar sig till säljare och köpare av bostäder och fokus är på att både presentera objekt som är ute till försäljning och att ge köparen och säljaren stöd och trygghet under processen. Det sistnämnda åstadkommer man via en tydlig beskrivning av vad parterna bör tänka på både före, under och efter affären. Webbplatsen lanserades i slutet av 2013.

Samarbetet med NetRelations har fungerat smidigt och vi upplever att en av byrån absoluta styrkor är förståelsen för vår komplexa affär och de krav den ställer på vår digitala närvaro.

Åsa Davidsson Marknadschef, HusmanHagberg

NetRelations inledde projektet med ett målstyrningsarbete som innefattade workshops, intervjuer och en webbenkät. Det gav oss en tydlig kravbild som sedan blev vägledande för utvecklingen av webbplatsen.

Webbplatsen är byggd på EPiServer 7 och som sökmotor används EPiServer Find. Lösningen innefattar även en hel del integrationer mot olika typer av verksamhetssystem och dataflöden. Bland annat sker en integration mot fastighetssystemet Vitec där all fastighetsdata ligger. NetRelations har byggt ett lager för mellanlagring så att vi säkerställer att webbplatsen alltid fungerar, även om mäklarsystemet drabbas av driftstörningar.

Webbplatsen är responsiv och utvecklades enligt tanken ”mobile first”. Precis som i de flesta andra branscher är trenden att antalet mobila användare ökar kraftigt.

Ett intranät för mäklare på språng!

HusmanHagberg stod inför utmaningen att intranätet, byggt på EPiServer 4, började bli föråldrat. Ett beslut om att bygga ett nytt intranät togs hösten 2012 och NetRelations fick i uppdrag att genomföra ett målstyrningsarbete och leverera en lösning byggd på EPiServer 7 i kombination med sökmotorn EPiServer Find.

Genom de lösningar vi byggt har vi skapat nytta både för besökare och våra medarbetare som idag känner stolthet över såväl webbplats som intranät.

Åsa Davidsson Marknadschef, HusmanHagberg

Som en följd av arbetet på en äldre version av EPiServer drabbades intranätet frekvent av buggar och en låg användarvänlighet gjorde att det inte fungerade som det arbetsverktyg mäklarna på fältet efterfrågade. Detta i kombination med att intranätet i princip saknade sociala funktioner och säljtriggande delar gjorde att det användes i låg utsträckning och belastningen på supportkontoret blev hög då informationen var svår att hitta.

Efter ett gediget målstyrningsarbete där såväl personal i ledningen som mäklarna i kedjan engagerades har HusmanHagberg idag ett omtyckt intranät innehållandes försäljningsstatistik, möjlighet till interaktion i olika forum och via kommentarsfunktioner samt smidig tillgång till såväl kontaktuppgifter som fastighetsmäklarens alla digitala arbetsverktyg.

Intranätet har gått från att vara en arbetsuppgift till ett arbetsverktyg som underlättar vardagen för alla anställda i mäklarkedjan.

Gränssnittet är utvecklat med responsive design vilket gör att det är optimerat för både mobiler och läsplattor. Detta är en stor fördel eftersom många mäklare befinner sig utanför kontoret stora delar av sin arbetstid, men ändå behöver komma åt intern information snabbt och enkelt.

Optimering av HusmanHagbergs lösningar

NetRelations har regelbundna webbråd tillsammans med HusmanHagberg där vi mäter och optimerar webbplatsen och intranätet.

Vi ser att vi kraftigt ökat konverteringsgraden på webbplatsen i form av fler intresseanmälningar, visningsbokningar och fler kontakter med säljare. Kort sagt har HusmanHagbergs intäkter från webben ökat dramatiskt sedan lanseringen.