Webbplats

Hultafors Group

NetRelations har på uppdrag av Hultafors Group byggt fyra nya webbplatser, varav en till koncernen och en vardera för de tre olika varumärkena Wibe Ladders, Snickers Workwear och Hultafors Tools. Webbplatserna, som totalt används på 15 marknader på 10 olika språk, är byggda på EPiServer CMS Enterprise.

Målstyrningen ledde till ovärderliga insikter

Utvecklingsarbetet har föregåtts av en omfattande förstudie med bland annat fokusgrupper i Sverige och England. I förstudien användes NetRelations metod för målstyrning, där förväntade effekter med webbplatsen var utgångspunkten när konceptet togs fram. Alla varumärkeswebbar bygger på samma koncept med produkter och återförsäljare i fokus.

Vi har fått ett bra verktyg som hjälper oss att inte bara publicera effektivt, men också att kunna följa upp och förbättra, inte minst när det gäller SEO. En annan viktig fördel är att marknader och varumärken är samlade kring ett system. Det finns också en intern stolthet över webbplatserna, vilket ökar användning och spridning.

Jenny Lindberg Webmaster, Hultafors Group

All information om återförsäljare, tusentals över hela Europa, skapas med en importfunktion. Google Maps används som karttjänst. Webbplatserna är byggda med responsive design vilket ger besökare en utmärkt användarupplevelse även från mobila enheter.

Import av produkter görs automatiskt från externa system vilket gör att det krävs minimalt av underhåll från redaktörers sida för att publicera information om produkter. Produktkataloger distribueras också via verktyget E-magin. Som sökmotor används SiteSeeker. För Wibe Ladders har en avancerad konfigurator tagits fram som ger besökaren möjlighet att med ett flertal parametrar detaljsöka produkter.

Ett globalt publiceringsverktyg underlättar för redaktörerna

Redan nu har Hultafors Group kunnat konstatera att de nya webbplatserna fått en betydligt bättre ranking på sökmotorer än tidigare lösning. Andra fördelar de ser är att redaktörer över hela Europa nu har ett gemensamt publiceringsverktyg och att produktdata bara behöver underhållas på ett ställe. NetRelations och Hultafors Group har efter lansering tecknat ett längre förvaltningsavtal för att aktivt kunna vidareutveckla koncernens webbnärvaro.