Webbplats

Elrätt

Under sommaren 2014 utlyste Elrätt (ett samarbetsprojekt mellan elinstallatörernas branschorganisation EIO och Sveriges Elgrossister samt 33 av branschens teknikleverantörer) en tävling för digitala byråer i syfte att hitta modellen för ett helt nytt digitalt verktyg, ”Idébanken”. 

Verktyget ska lägga grunden till ett nytt arbetssätt för aktörer i elteknikbranschen. NetRelations stod som slutlig vinnare i tävlingen och har realiserat och rullat ut verktyget tillsammans med Elrätt under maj 2015.

Elinstallatören går från utförare till konsult

Anledningen till att projektet ”Idébanken” initierades är ett antal branschutmaningar som elbranschen står inför:

  • Många led mellan produkt och slutkund har lett till en splittrad kommunikation med slutkonsumenten

  • Det finns mycket smart elteknik, men kännedomen är låg hos slutkonsumenten

  • Den ständiga jakten på nya uppdrag gör det svårt för elinstallatören att ge en helhetsservice och agera konsultmässigt i relationen med sina kunder

NetRelations har varit dels klanderfritt tydliga och strukturerade, men också smarta, modiga och roliga. Ni har en tillmötesgående kultur och som kund har jag uppskattat att få mycket insyn i projektet och ha kontakt med flera som jobbar, inte bara kundansvariga.

Jessica Ericsson Projektledare, Elrätt

Målet med ”Idébanken” är att lösa dessa utmaningar genom att förändra elinstallatörernas roll från att idag vara rena utförare till att bli mer konsultmässiga och aktivt jobba med merförsäljning. Istället för att erbjuda kunden en standardlösning är tanken att elinstallatören på ett enkelt sätt ska kunna inspirera genom att visa kunden spännande lösningar med hjälp av sitt nya digitala arbetsverktyg. Utöver en ökad merförsäljning är förhoppningen att verktyget också ska bidra till att elinstallatörerna ska kunna börja ta betalt även för det för- och efterarbete som utförs inom ramen för uppdraget.

Ett vinnande koncept!

Under sommaren 2014 genomfördes själva tävlingsmomentet. Elrätt hade redan bestämt sig för att de ville att lösningen skulle ha formen av en idébank och tydligt kommunicerat tanken bakom denna med hjälp av en pitch och en film som samtliga tävlingsdeltagare fick ta del av.

NetRelations inledde arbetet med tävlingsbidraget med att genomföra interna workshops för att ta fram ett koncept för lösningen. Under dessa bollades egna tankar och idéer om hur en idébank skulle kunna utformas och jämfördes med tidigare insikter som man fått under arbetet med kunder i liknande branscher.

Efter att ha fått högsta betyg på alla delar i tävlingen stod NetRelations som vinnare och fick således uppgiften att bygga en prototyp av ”Idébanken” som Elrätt skulle visa upp på en branschmässsa under hösten 2014. Prototypen togs fram helt baserad på det som kommit fram under NetRelations interna workshops och hade inte stöd i någon genomförd insiktsfas tillsammans med kunden. Prototypen blev populär och Elrätt gav NetRelations fortsatt förtroende att börja utveckla den slutgiltiga lösningen.

NetRelations drev projektet framåt, enligt den process vi kommit överens om. Både projektledning, design och systemutveckling har motsvarat våra förväntningar och vi har flera gånger blivit positivt överraskade.

Jessica Ericsson Projektledare, Elrätt

Vid uppstarten av det agila projektet beslutades det att en insiktsfas ändå skulle ingå i projektet vilket ledde till att en målstyrning och ett flertal användarintervjuer genomfördes. Resultatet blev en noggrann kartläggning av slutkonsumentens kundresa och dess relation till elinstallatören, samt en tydligt definierad tjänsteprocess som det nya verktyget skulle stödja. Efter insiktsarbetet påbörjades koncept- och designfasen följt av utveckling. Plattformsvalet föll på EPiServer 8 med anledning av att plattformen innehöll ett behörighetssystem som bedömdes som en viktig del i lösningen. En viktig teknisk aspekt för Idébanken var att verktyget måste fungera även offline och det ska i första hand vara anpassat för mobil och platta då elinstallatören oftast använder det ”ute på fältet”. Offline-kravet hanterades genom att en lösning för lokal lagring byggdes där elinstallatören helt enkelt får upp ett meddelande i Idébanken om att det finns nya saker att synka när denne når uppkoppling igen.

Vägen framåt

Vi är väldigt nöjda med vår Idébank. När vi startade projektet hade vi en vision om vad vi ville uppnå och ungefär vilken typ av verktyg vi trodde att vi behövde. NetRelations har hjälpt oss att forma ett digitalt verktyg som är helt nytt, har flera målgrupper och kräver en beteendeförändring hos användaren. En monumentalt svår uppgift som NetRelations lyckats väldigt bra med, på kort tid dessutom.

Jessica Ericsson Projektledare, Elrätt

Den 5 maj 2015 visades den färdiga Idébanken för första gången upp på Elfackmässan i Göteborg. Precis som för prototypen blev intresset stort och Elrätt arbetar nu vidare med att implementera den nya lösningen i branschen. Verktyget har kapacitet att förändra hela branschen, men den stora förändringen i elinstallatörernas beteende är inget som endast verktyget kommer att lösa. Elrätt står inför ett långsiktigt arbete som kräver tid och engagemang. För att Idébanken ska bli ett riktigt bra arbetsverktyg är man beroende av att leverantörer och grossister hela tiden matar in data i Idébanken så att elinstallatörerna kan erbjuda de vassaste lösningarna på marknaden. Att det finns korrekt inmatade lösningspaket av olika slag att tillgå är a och o för att elinstallatören ska kunna bli framgångsrik i sin merförsäljning.

NetRelations fortsätter nu det spännande samarbetet med Elrätt och utvecklar Idébanken löpande inom ramen för en proaktiv förvaltning.

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig med dina digitala utmaningar?

Varmt välkommen att kontakta oss via formuläret så återkommer vi inom kort.