Intranät

EIO och VVS Företagen

Då arbetsgivarorganisationerna VVS Företagen och EIO slog ihop sina respektive servicebolag och bildade det nya servicebolaget Installatörsföretagen uppstod ett behov av ett nytt gemensamt intranät. Dels för att snabbt få ihop två organisationskulturer till en, dels för att förse alla medarbetare med ett funktionellt och användarvänligt arbetsverktyg. 

Snabb time-to-market i fokus

I samband med att Installatörsföretagen bildades skulle ett antal system slås ihop och förnyas. Bland dessa blev ett gemensamt intranät högprioriterat med anledning av att det har en central roll i verksamheten. Installatörsföretagen har ett tydligt uppdrag att ge medlemsföretagen i VVS Företagen och EIO absolut bästa service, vilket ställer höga krav på att internkommunikationen fungerar smidigt. Intranätet är ett viktigt arbetsverktyg för alla medarbetare som ska hålla sig uppdaterade och ge service till medlemmar i olika frågor.

Installatörsföretagen sonderade marknaden och beslutade sig för att ge NetRelations i uppdrag att bygga den nya organisationens intranät på plattformen SharePoint.

NetRelations kunde visa upp ett gediget intranätramverk på SharePoint som svarade mot våra behov. Ramverket var överlägset allt annat vi fick presenterat för oss. Utöver detta kände vi oss trygga med valet av NetRelations då byrån har hög kapacitet och medarbetare med bred kompetens som utan problem kan hantera såväl vidareutveckling som förvaltning av vår nya lösning. Vi uppskattade också NetRelations tydliga fokus på att skapa nytta för användaren.

Ida Olsson Projektledare, Installatörsföretagen

Tidplanen för det nya intranätprojektet var mycket snäv. Målbilden var att det nya intranätet skulle vara på plats redan 3 månader efter projektstart. Installatörsföretagens medarbetare blev därför tillsammans med NetRelations team en viktig del i projektet för att nå målet. Medarbetare som hade deltagit i tidigare intranätprojekt blev nyckelspelare i kombination med en sammansatt grupp av engagerade kollegor som bidrog med innehåll. Gruppens kännedom om målgruppernas behov och önskemål underlättade då tiden var knapp.

Vi är imponerade över hur snabbt NetRelations team kunde leverera ett intranät som kändes modernt och användarvänligt till en mycket rimlig kostnad. Intranätet innehåller den funktionalitet som vi behöver, så vi nu kan fokusera på att utveckla andra områden. Vi är givetvis extra glada då projektet var ett av de som lyckades att hålla den tighta tidplanen i samband med sammanslagningen.

Marie Elgh Fagerholm Projektledare, Installatörsföretagen

En samlingspunkt i förändringen

I samband med sammanslagningen blev intranätet en samlingspunkt för de ca 100 medarbetarna på det nybildade Installatörsföretagen.

En stor organisationsförändring för alltid med sig viss oro bland medarbetarna. Intranätet blev lite av en samlingspunkt i förändringen och hjälpte oss att informera och stötta medarbetarna på ett bra sätt. För medarbetare på våra regionkontor, där några arbetar ensamma, blir intranätet extra viktigt. Det hjälper till att skapa ett kollegialt sammanhang även på avstånd.

Marie Elgh Fagerholm Projektledare, Installatörsföretagen

Användarna upplever det nya intranätet som användarvänligt och uppskattar de möjligheter som det finns till personalisering i form av exempelvis:

  • Möjlighet att välja egna RSS-flöden som matas in på startsidan (t ex flöde från favorittidningen)
  • Möjlighet att skapa ett ”favoritarkiv” med genvägar till de verktyg och sidor som frekvent används och besöks
  • Möjlighet att skapa en egen sida om sig själv där medarbetaren kan skriva om sina intressen och kompetenser. Tanken är att funktionen även ska användas av ledningsgruppen som kan använda detta som ett kompetensarkiv att söka efter specialistkompetenser i

Våra medarbetare ser intranätet som en verktygslåda som hjälper dem i vardagen. Medarbetarna besöker intranätet dagligen vilket har snabbat på processer i den nya organisationen så alla vet åt vilket håll de ska gå.

Marie Elgh Fagerholm Projektledare, Installatörsföretagen

Vill du veta mer om projektet?

Varmt välkommen att kontakta oss via formuläret.

Inspiration

Ascom

Under 2011 tog NetRelations över ett projekt hos Ascom som syftade till att ta fram ett dokumenthanteringssystem…

Specialfastigheter

Under 2013 fick NetRelations tillsammans med Elicit förtroendet att förvalta och vidareutveckla applikationer…

Kommunförbundet Stockholms Län

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) är en politiskt styrd organisation med länets kommuner som medlemmar…