Intranät

E.ON

E.ON Sverige levde med ett intranät byggt på en föråldrad version av EPiServer. Detta var en följd av att intranätsarbetet satts på paus under en längre tid till förmån för andra IT-satsningar. 

Under 2011 tog E.ON Sverige tillfället i akt att genomföra en förstudie och användartester kring vilka prioriterade behov deras medarbetare hade när det gällde intranätet. När förstudien var klar togs beslutet att det skulle byggas ett nytt intranät. Under sommaren 2012 gjordes ett idé- och konceptarbete ihop med en annan byrå och detta material samt materialet från förstudien utgjorde grunden för det projekt som sedan genomfördes tillsammans med NetRelations och leverantören av back-end, Capgemini.

Intranätet går från att vara en arbetsuppgift till ett arbetsverktyg

Vi känner oss väldigt trygga i att NetRelations levererar det vi beställt, vi behöver aldrig jaga eller ha ändlösa remissrundor. De har ”fattat” oss och vår affär.

Karin Stigbahr Intranätansvarig, E.ON

Användartesterna som genomfördes visade att det i genomsnitt tog medarbetaren mer än dubbelt så lång tid att lösa sin uppgift på E.ON Sveriges intranät, InfoNet, än vad som kan förväntas och krävas av ett väl fungerande intranät. I hela 35 % av testerna misslyckades testpersonerna att lösa den tilldelade uppgiften. Och i mer än var tionde test trodde testpersonen att den hade hittat rätt, men svaret var fel.

Mot bakgrund av att missnöjet med det gamla intranätet var stort blev det extra viktigt att få medarbetarna att känna sig hjälpta och nöjda med det nya intranätet. I förstudien identifierades ett antal toppbehov som tillsammans med strategiska prioriteringar kokade ner i fem huvudsakliga mål med den nya lösningen; att enkelt hitta kollegor, nyheter, blanketter/dokument och strategi/värderingar/framgångsfaktorer samt att få en överblick gällande ”status just nu” och ”kund och marknad”.

Ett givande samarbete banade väg för ytterligare vidareutveckling

Vi valde NetRelations för offerten var klockren! Den hade helt rätt tänk kring intranät och vi satt mest och nickade när vi läste den.

Karin Stigbahr Intranätansvarig, E.ON

Första delen av NetRelations arbete innebar en intensiv fas där det togs fram en omfattande mängd wireframes som beskrev det förslag som tagits fram för koncept och interaktionsdesign, givetvis med allt förarbete som redan gjorts i åtanke. Efter att detta spikats tillsammans med E.ON så blev det input till deras kravställningsprocess gentemot Capgemini.

NetRelations ägnade sedan en period åt att svara på frågor kring och göra smärre justeringar i interaktionsdesignen samt parallellt med detta ta fram formgivning, allt för att definitionen av genomförandet skulle bli så tydlig och säker som möjligt. Projektomfånget definierades efter en prioritering där Capgeminis utvecklingstider i stor utsträckning bestämde hur mycket som skulle få plats i en första version av intranätet. Under våren 2012 spikades projektomfånget och till midsommar fanns en fullständig prototyp godkänd och klar.

Resten av året ägnades åt att jobba med att validera Capgeminis leveranser så att dessa följde det som definierats i prototypen samt levde upp till de krav NetRelations ställer på gränssnitt. Redan innan pågående projekt var till fullo genomfört bestämde sig E.ON för att börja planera in ytterligare samarbete kring vidareutveckling av Elin (namnet på intranätet) för kommande år.

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig med dina digitala utmaningar?

Varmt välkommen att kontakta oss via formuläret så återkommer vi inom kort.