Webbplats/E-handel

Benders

Benders stod inför utmaningen att införa en helt ny, modern, responsiv webbplats i syfte att underlätta för såväl besökarna som redaktörerna och leverera mätbara resultat. 

Plattformsvalet föll på Episerver och NetRelations blev i egenskap av Premium Solution Partner vald som leverantör av lösningen utifrån kundens krav på kompetens, leveranssäkerhet, erfarenhet och trygghet.

En säljande webbplats som tilltalar flera målgrupper

Benders.se är en webbplats som ska tillfredsställa flera olika målgruppers behov och är central ur ett marknadsföringsperspektiv för att stärka varumärket. Besökarna består främst av återförsäljare, entreprenörer, arkitekter och konsumenter. Gemensamt för målgrupperna var att de upplevde den gamla webbplatsen svårnavigerad med otillräcklig produktinformation och produktpresentation som inte lockade till köp.

Ett tydligt effektmål för nya benders.se blev att öka försäljningen och antalet kvalificerade leads genom att ge rätt information och kunskap till besökarna. Vidare ville Benders underlätta för sina besökare genom att skapa bättre möjligheter för självbetjäning direkt på webbplatsen samt förenkla uppdateringar och därmed arbetet för redaktörerna.

Det var viktigt för oss att hitta en partner som hade stort tekniskt kunnande med ett renommé om sig att leverera i rätt tid med bra kvalitet

Christer Pettersson Chef Marknadskommunikation, Benders

Agil metod ledde fram till målet

Uppdraget genomfördes enligt NetRelations projektmetod i faserna Insikt, Design och Implementering. Projektet startade med en förstudie i syfte att konkretisera målbilden för Benders digitala närvaro och ta fram ett nytt webbkoncept med grafisk design.

Förstudien blev det viktiga beslutsunderlaget för vidareutveckling av webbplatsen med den positiva effekten att båda parter fick lära känna varandra, utvärdera och förfina samarbetet inför fortsättningen.

Under hela projekttiden arbetade vi efter NetRelations metod som gjorde att jag hade full insyn i samtliga ärenden, vilket var mycket bra. Designfasen var mycket agil vilket innebar att både vi och NetRelations var tvungna att vara på tå och svara snabbt på utestående frågor. Detta var ett mycket intensivt arbete, men uppfattades positivt av projektgruppen då man hela tiden såg resultat av de beslut som togs

Christer Pettersson Chef Marknadskommunikation, Benders

Kravfångst, tekniska specifikationer, utökning av webbkonceptet och gränssnittsutveckling av godkända konceptskisser inledde produktionsarbetet. Utveckling och leverans skedde iterativt enligt en anpassad agil metod.

Resultatet blev en klickbar prototyp implementerad i EPiServer Commerce och CMS med integrationer mot PIM-systemet C4 (produktdata) och en ÅF-söklösning som integrerar mot Cendot CRM. Som ett nästa steg kommer även lösningen integrera mot affärssystemet Movex M3.

NetRelations levererade även anpassade utbildningar för Benders redaktörer inför arbetet med innehåll och lansering.

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig med dina digitala utmaningar?

Varmt välkommen att kontakta oss via formuläret så återkommer vi inom kort.