Webbplats

Bellman & Symfon

Bellman & Symfon har en vision om att vara den ledande leverantören av lösningar som hjälper och skyddar örat, de ska vara nummer ett inom området i Europa och Asien. Den externa webbplatsen är Bellmans primära kommunikationskanal där kunskap, åsikter, frågor och erfarenhetsutbyte sprids. Via närvaro i olika digitala kanaler vill Bellman & Symfon öka medvetandet hos slutkunder.

En webbplats som sprider kunskap

Vi lyckades överträffa vårt mål för antalet organiska besökare som en följd av att vi skapat en intressant och funktionell webbplats med mycket relevant information för målgrupperna och en optimerad kod för sökoptimering.

Fredrik Ahlström, Chief Marketing Officer Bellman & Symfon Europe AB

En utmaning för Bellman & Symfon är att de flesta potentiella konsumenter inte känner till de lösningar som finns att tillgå inom hörselområdet, alternativt att produkterna inte är tillräckligt attraktiva.

Under 2008 påbörjade Bellman & Symfon ett varumärkesarbete för att förändra synen på produkterna och öka kännedomen om varumärket. Den externa webbplatsen är en viktig del i det marknadsföringsarbetet. Målsättningen med den nya webbplatsen var att öka kännedomen om varumärket och produkterna samt öka antalet partners och synligheten i sökmotorer.

Från affärsstrategi till en smakfull ny webbplats

Vid uppstarten av projektet fick NetRelations ta del av en förstudie kring ny webbnärvaro, affärsstrategier och affärsmål som Bellman & Symfon genomfört. Uppdraget realiserades enligt NetRelations användarcentrerade projektmetod inkluderat faserna Insikt & Strategi, Koncept & Design och Produktion & Utbildning.

Projektet inleddes med en mindre målstyrning som komplement till strategiarbetet som Bellman & Symfon genomfört. NetRelations agerade bollplank och rådgivare och konkretiserade en målkarta med effektmål, mätpunkter, användarprofiler och användningsmål. Vidare tog NetRelations fram ett webbkoncept i nära samarbete med kunden som blev underlag till gränssnittsprototypen och funktionsspecifikationen.

En lösning i framkant

Vi är mycket nöjda med EPiServer 7. En tröskel i början, men när man väl förstått all logik och tillvägagångssättet är det ett verktyg som effektiviserar arbetet med webben.

Fredrik Ahlström Chief Marketing Officer, Bellman & Symfon Europe AB

Vid tiden för projektstart hade EPiServer CMS 7 precis lanserats och blev därför det självklara valet i kombination med sökmotorn EPiServer Find. Bellman & Symfon, som inte tidigare arbetat i ett CMS, fick nu en rad nya funktioner att vara stolta över. Webbplatsen är responsive och optimerad för mobila besökare. Mobila besökare hittar återförsäljare i närheten med hjälp av geopositionering, en smart produktguide hjälper besökare att utifrån behov och situation jämföra och hitta rätt hörselhjälpmedel. 

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig med dina digitala utmaningar?

Varmt välkommen att kontakta oss via formuläret så återkommer vi inom kort.