Intranät/dokumenthantering

Ascom

Under 2011 tog NetRelations över ett projekt hos Ascom som syftade till att ta fram ett dokumenthanteringssystem med tillhörande intranät byggt på SharePoint. 

NetRelations team har arbetat metodiskt med att prioritera och adressera de åtgärder som behövde vidtas. Vi har arbetat efter en lean approach där vi kontinuerligt förbättrat krav, utveckling, test och leveranser samtidigt som vi fortsatt att lansera nya funktioner på ett strukturerat sätt. Vi har hela tiden haft en månadsvis releasetakt vilket har ställt stora krav på att hitta en modell för effektiv hantering av hela processen.

Vi valde NetRelations eftersom de har lokal närvaro med många duktiga SharePoint resurser och har ett rykte att leverera i tid och till bra kvalitet. De har dessutom kompetens inom Episerver.

Carl-Anders Berntsson Director IT, Ascom Wireless Solutions

Mycket har hänt på 4 år

Från och med den 1 juli 2015 stängdes projektet och övergick till proaktiv förvaltning och det kan konstateras att mycket har genomförts under de 4 år som NetRelations har arbetat med projektet:

  • Systemet är idag ett ledningssystem som stöder företagets huvudprocesser.
  • Dokumenthantering finns på plats med stöd för granskning och godkännande av dokument, digitala signaturer, retention policys och auditrapporter enligt riktlinjerna från FDA Compliance (amerikanska läkemedelsverket).
  • En integration med ärendehanteringssystem, CRM och kunddatabaser är genomförd.
  • Det finns möjlighet att skapa projektplatser som stöd för produktutveckling och hantering av product records.
  • Hantering av organisationens styrdokument är formaliserad.
  • Kundsupporten som dagligen hanterar information för sajter där Ascoms produkter finns installerade har nu enkel access till dokumentation som ska användas för att ge support till kunderna.
  • Traditionell intranätfunktionalitet har lagts till i systemet.
  • Systemet hanterar i dagsläget över 200 GB data, och implementeringen fortsätter nu i resterande länder och det uppskattas att detta kommer att tiodubblas.

Utöver dessa specifika utvecklingsdelar arbetar NetRelations löpande med support, råd och stöd för kringliggande aktiviteter som exempelvis best practices och rutiner för backup. Under hösten 2015 har det även genomförts en uppgradering till SharePoint 2013 parallellt med utveckling av funktioner för den nuvarande miljön.

Vi upplever att NetRelations har mycket kompetenta medarbetare som är lätta att samarbeta med. De är lyhörda för de krav och önskemål som vi haft. Vi har arbetat agilt vilket gjort att alla i projektet har varit med och prioriterat och haft insyn i vad som görs just nu.

Carl-Anders Berntsson Director IT, Ascom Wireless Solutions

Välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa dig med dina digitala utmaningar!