Några av våra senaste projekt

  • Om Svenskt Tenns e-handel

  • Lyssna till Benders

  • Lyssna till Capio Närsjukvård

  • Lyssna till Q-matic

Filter

Referenser

Svenskt Tenn grundades 1924 av Estrid Ericson, som i nära samarbete med den berömde arkitekten och formgivaren Josef Frank starkt har bidragit till svensk designhistoria. Tillsammans skapade duon en framgångssaga som blivit ett fundament inom svensk design och inredning. Idag drivs Svenskt Tenn vidare i stiftelseform med en välkänd och välbesökt butik på Strandvägen i Stockholm. 

NetRelations har byggt en gemensam webbplattform åt kökskoncernen Nobia i syfte att skapa affärsnytta och synergier för de olika köksvarumärken som ingår i koncernen. 

Under 2015 påbörjade Nacka kommun sin resa mot en ny digital lösning för kommunens intern- och externkommunikation. Kommunen hade under ett antal år arbetat med en extern webbplats och ett intranät byggda på SharePoint som nått sina bäst-före-datum och innebar utmaningar i form av tungrodda teknikarv, kompromisser och ”tekniska lapptäcken”. Lösningarna tillfredsställde inte längre användarnas…

Fram till 2015 har Sandvik använt standardiserade tekniska ramverk med enklare anpassning av utse…

SISU Idrottsböcker befinner sig i digital transformation. Förlaget har under en längre tid jobba…

Capio Närsjukvård är idag en spridd organisation med ett stort antal vårdenheter runtom i landet…

Under sommaren 2014 utlyste Elrätt (ett samarbetsprojekt mellan elinstallatörernas branschorgan…

Göteborgs Stad samordnar sina teknik- och webbuppdrag inom en organisation som heter Intraservice…

Benders stod inför utmaningen att införa en helt ny, modern, responsiv webbplats i syfte att un…

NetRelations lanserar en innovativ webbplats som integrerar innehåll och e-handel för maximal eff…

MKB var i behov av en ny modern, responsiv webbplats som tydligt skulle spegla bolagets starka ku…

NetRelations fick uppdraget att bygga en helt ny webbplats från grunden och på uppgraderad plattf…

Läkemedelsföretaget Pfizer har, som alla företag i läkemedelsbranschen, stora krav på sig när det…

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) är en politiskt styrd organisation med länets kommuner som m…

I samarbete med NetRelations har BillerudKorsnäs lanserat en ny version av ”Arena” som innebär et…

Getinge Infection Control beslutade sig under 2011 för att göra en total förändring av sin global…

E.ON Sverige levde med ett intranät byggt på en föråldrad version av EPiServer. Detta var en fö…

BillerudKorsnäs gav under 2013 NetRelations uppdraget att skapa ett nytt intranät på EPiServer ti…

Bellman & Symfon har en vision om att vara den ledande leverantören av lösningar som hjälper …

Qmatic stod inför utmaningen att skapa en ny, modernare, global webbplats med användarvänlighet o…

När Svenska Fotbollförbundet beslöt sig för att lämna sin gamla och egenutvecklade webbplattf…

Martin Olsson Cashar stod inför utmaningen att det var svårt att locka besökare att komma tillbak…

Mariestad har närmare 2 000 medarbetare inom 150 olika yrken i sin kommunorganisation. För att ge…

NetRelations fick i uppdrag av mäklarkedjan HusmanHagberg att lansera både en ny webbplats och et…

Trelleborgs kommun var i behov av att se över både sin externa webbplats och sitt intranät. Båda …

NetRelations har på uppdrag av Hultafors Group byggt fyra nya webbplatser, varav en till koncerne…

Brostaden är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och hyr ut kommersiella fastigheter i Stockh…

Under 2013 fick NetRelations tillsammans med Elicit förtroendet att förvalta och vidareutveckla a…

Hultafors Group AB har flera olika varumärken representerade i närmare 40 olika länder. Detta stä…

Under 2011 tog NetRelations över ett projekt hos Ascom som syftade till att ta fram ett dokumenth…

I början av 2016 fick vi på NetRelations uppdraget att bygga en helt ny webbplats på Episerver …

Då arbetsgivarorganisationerna VVS Företagen och EIO slog ihop sina respektive servicebolag och b…