Blogg

Design – ”Bara rita lite” eller värdeskapande i alla led?

tidning-med-rubriken-design

Handlar design bara om att “rita lite skisser på hur det ska se ut”, eller kan det faktiskt vara nyckeln till hela din verksamhets framgång? 

Artikelverktyg:

Som designer och konsult har jag nöjet att få arbeta tillsammans med många olika verksamheter i ett brett spektrum av branscher och inriktningar. Och det är alltid lika intressant att fundera över hur olika företag och organisationer egentligen ser på design som kompetens och affärsfunktion, eftersom det får stor inverkan på rollen jag som konsult får i uppdraget, och vilket värde jag då kan tillföra min kund.

Låt oss kika på fyra olika synsätt på design som man stöter på i företag och organisationer, här indelat i en skala från låg till hög betydelse för verksamheten:

1. Design som ett nödvändigt steg i tillverkningsprocessen

Här handlar design nästan uteslutande om hur saker ska se ut. Att sätta färg och form är ett viktigt steg mot målet, men inte mycket mer än så. Huruvida designarbetet lyckas avgörs i huvudsak av hur väl designteamet höll budget och tidplan, samt om den allmänna bilden av slutresultatet är att det blev snyggt. 

2. Design som en optimeringsprocess

Ett vanligt synsätt inom e-handel, där design har en lite viktigare roll eftersom det är ett sätt att spara pengar eller öka intäkter. Med tester och snabba utvärderingar optimeras produkten för att bli så effektiv som möjligt. Uppföljning av designarbetet görs genom att mäta små beteendeförändringar hos slutanvändaren, såsom ökad konverteringsgrad eller fler användningstillfällen.

3. Design som en strategisk medspelare

Verksamheter med högre designmedvetenhet ser design som en viktig värdeskapare och använder sig av designmetodik för att lösa verksamhetsproblem. Här blir design en viktig del av affären och följs upp genom att mäta till exempel ROI och strategisk måluppfyllnad.

4. Design som en fundamental kärnkompetens

Här ses design som helt centralt för verksamheten, och avgörande för både kundnöjdhet och positionering/differentiering i branschen. Designarbetet följs upp genom mätetal såsom ROI, marknadsandelar och kanske till och med aktiekurs.

Fundera över hur din verksamhet ser på design. Kan du skriva under på punkt 3 eller 4? Grattis! Ni har förstått grejen. 

Om du tycker punkt 1 eller 2 beskriver din verksamhet, eller kanske till och med landar i slutsatsen att ni inte är ett designföretag och därför inte sysslar med design över huvud taget (men, säger jag då, ni erbjuder ju rimligen en produkt eller tjänst, hur utformar ni den?), kan jag bara ge rådet att ta en funderare. Låt oss titta på varför en bredare syn på design är viktigt.


Design är inte bara hur det ser ut och fungerar, utan även hur omvärlden reagerar

Kanske tänker du att design, det handlar ju om att ge saker ett vackert yttre. Samhällets syn på design är ofta lite ytlig. Vi gör till exempel skillnad på “vanliga byxor” och “designer-byxor”, som om de vanliga byxorna inte har designats av någon. 

That's not what we think design is. It's not just what it looks like and feels like. Design is how it works.

Steve Jobs 2003

Det här gamla citatet har du säkert hört förut. Men vad betyder det egentligen? Ett sätt att tolka det är utifrån funktion — designer-byxorna är inte bara snyggare än de vanliga, de är dessutom bekvämare att bära och håller längre. De fungerar helt enkelt bättre som byxor. Med den tolkningen lyfter vi in slutanvändarna i bilden och funderar över vad som är värdeskapande för dem.

Men det krävs en lite bredare tolkning än så för att verkligen fånga design som begrepp. Vi behöver fundera över hela ekosystemet som omger våra designer-byxor:

  • Hur formar vi vår organisation för att tillverka och sälja byxorna på ett effektivt sätt?
  • Hur utformar vi och förpackar byxorna så att det är enkelt att distribuera dem till våra återförsäljare?
  • Går det att göra byxorna i den där röda färgen utan att utsätta vår personal för giftiga färgämnen under tillverkningsprocessen?

Det senaste årtiondets popularisering av användarcentrerad design, vilket är oerhört positivt å ena sidan, har kanske å andra sidan fått oss att ibland fokusera för lite på allt det andra.

Design handlar om ett värdeskapande i alla led. Skapar vi bara värde för slutanvändaren men inget för verksamheten och dess personal så är designen inte hållbar. I slutändan försvinner då värdet även för slutanvändaren eftersom verksamheten inte har råd att erbjuda tjänsten eller produkten. 

Det finns en seglivad föreställning om att interaktionsdesigners helst ska förstå så lite som möjligt av datorteknik och programmering, eftersom sådan kunskap riskerar att skifta designerns fokus från användaren till tekniken. Inget kunde vara mer felaktigt — att som designer förstå hela produktens tillverkningsprocess och ekosystem är helt avgörande för att göra ett bra jobb. 


En bredare syn på design är en lönsammare syn

Vad investerar egentligen din verksamhet i när ni anställer eller anlitar designers? Vi designers kommer oundvikligen att identifiera problem och utmaningar som handlar om allt från era interna processer och hur ni är organiserade, till omvärldens och slutanvändarens upplevelse av era produkter och tjänster.

För att design ska vara så lönsam som möjligt behöver alla dessa områden tas i beaktning och angripas inom ramen för designarbetet. Det är bara då ett värdeskapande kan garanteras i alla led — investeringen blir värdefull både för verksamhet, personal och slutanvändare. Om ni idag inte uttalat arbetar med design över huvud taget har ni en fantastisk möjlighet i att börja göra det. En designers verktygslåda kan åstadkomma enormt mycket värde för er!

Så nästa gång du investerar i design, fundera då över vilken roll designern ska ha i din verksamhet. Ska de bara "rita" och vem är i så fall den egentliga designern? Eller ska designern på riktigt förändra “how it works”?


Vi pratar gärna mer om hur du kan skapa en lönsam design för dina digitala lösningar!

Välkommen att kontakta oss redan idag. 

0 kommentarer

Skriv kommentar