Jämför hemtjänstföretag på Solna Stads webbplats

1 februari 2011

Solna Stad fortsätter att i en rasande fart utveckla sin medborgarservice och självbetjäning på webben. Det senaste tillskottet är en jämförelsetjänst för de personer som ska välja hemtjänst, utvecklad i samarbete med NetRelations.

Solna stad har sedan 2002 ett kundvalssystem vilket innebär att det finns ett flertal privata utförare inom hemtjänsten. Införandet av LOV (lagen om valfrihetssystem) innebär att fler utförare kan börja driva hemtjänst i Solna vilket ställer höga krav på informationsarbetet.

När utvecklingsprojektet startade i mars 2010 fanns ett behov av att underlätta för medborgarna i valet genom att tydliggöra vilka hemtjänstuförarna är och ge möjlighet till individen att avgöra vilken utförare som bäst motsvarar just hans eller hennes behov och önskemål. Kriterier som särskilda kunskaper i språk, specialkunskaper eller utförarens geografiska utgångsläge har tidigare varit relativt otydliga och det har varit svårt att få en helhetsbild över alla utförare.

Solna stad genomför en s.k brukarundersökning vartannat år där de som har hemtjänst får betygsätta den hemtjänstutförare de använt sig av inom olika områden och kriterier. Staden gör även en egen bedömning av respektive företag, hur väl man uppfyller kvalitetskraven som finns i avtalen. Dessa undersökningar har fram tills nyligen enbart funnits i pappersform eller i PDF-format på webbplatsen.

Vid framtagandet av den nya tjänsten har Solna arbetat nära användare för att prioritera vilka indikatorer och områden som var mest intressanta vid val av hemtjänstutförare. Användarna representerade de målgrupper som identifierats för tjänsten, nämligen personer som ska välja hemtjänst nu eller senare, närstående till personer som ska välja hemtjänst nu eller senare, samt nuvarande kunder.

Utifrån ett gediget bakgrundsarbete skissade Solna stad upp ett första förslag till tjänst för att illustrera funktionalitet, informationsstruktur och navigationsprinciper. När samarbetet inleddes med NetRelations, för att ta fram en klickbar prototyp och senare även gränssnitt och utveckling av mallar i EPiServer, vidareutvecklades interaktionsdesignen i form av skisser och funktionalitet.

I augusti anordnades nya användarträffar i syfte att användbarhetstesta den framtagna prototypen. Utgångspunkten i testerna var ett antal tänkbara scenarier, hela tiden med slutanvändaren i fokus. Denna värdefulla information ledde till en reviderad och slutgiltig design utifrån användarnas och professionens krav.

– Att de faktiska användarna fick testköra och utvärdera tjänsten redan i prototypstadiet var avgörande för att tjänsten skulle bli så här bra, säger Annelie Söderman, informationsansvarig webbredaktör och projektledare för "Jämför hemtjänst" i Solna Stad. Den färdiga tjänsten gör det möjligt för användarna att dels få en tydlig överblick av alla utförares medelresultat utifrån ett brukar- såväl som kommunperspektiv, vart de finns på kartan och vilka verksamhetsprofiler de har. Man kan även välja ut de frågor man själv anser viktigast och jämföra flera utförare, eller se de kompletta undersökningsresultaten för respektive utförare.

En sekundär, om än viktig, målgrupp var redaktörerna. Eftersom undersökningarna innefattar stora mängder data gjordes en vidareutveckling av EPiServers redaktörsgränssnitt som möjliggör för redaktörerna att fylla på undersökningsdatabasen direkt i gränssnittet.

Testa gärna att jämföra hemtjänstutförare i Solna här.

Använd detta formulär om du vill skicka ett meddelande:

Dela ut sidan på sociala nätverk:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev utkommer några gånger per år och innehåller information om vad som är på gång på NetRelations.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Vill du veta mer?

Ta kontakt med vår VD eller någon av våra regionchefer:

Kenneth Karlsson, VD

08-58 71 25 14

Andreas Blåeldh, regionchef Stockholm

08-587 125 40

Jan Kjellberg, tf regionchef Göteborg

031-750 93 54

Hanna Jonsson, regionchef Malmö

040-690 52 94

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell – informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. EPiServer Microsoft