Artiklar om Intranät

Referenser

Intranät för Folktandvården i Stockholm

Folktandvården i Stockholm (FTV) hade ett intranät som var ett par år gammalt. Det upplevdes som svårt att hitta i och designen kändes inte heller speciellt modern. Det som speciellt irriterade användarna var den undermåliga sökfunktionen. En stor och ...

Sökväg Referenser Senast uppdaterad den 12 april 2011

Intranät och dokumenthantering för Exportrådet

Under våren 2011 fick NetRelations i uppdrag att utveckla Exportrådets nya intranät. Eftersom organisationen är spridd över hela världen är det inte så lätt att skapa en gemensamhetskänsla mellan medarbetarna. Det är svårt att veta vilka kompetenser som ...

Sökväg Referenser Senast uppdaterad den 7 september 2011

Meritea

Meritea har en webbplats som har utvecklats från att vara en ren informationskanal till en projektplats där större delen av administrationen kring validering kan hanteras. De ursprungliga målen för den publika webbplatsen var att informera brett om validering ...

Sökväg Referenser Senast uppdaterad den 25 mars 2011

MQ

Butikskedjan MQ med mer än 100 butiker har valt att använda ett intranätkoncept utvecklat av NetRelations för förbättrad kommunikation mellan alla medarbetare. Lyftet från ett traditionellt informationsintranät, med låg aktivitet, till ett intranät för ...

Sökväg Referenser Senast uppdaterad den 22 januari 2010

Nyheter

Region Värmland lanserar nytt intranät på WordPress

Det är med stolthet vi kan meddela att Region Värmland nyligen lanserade sitt nya intranät utvecklat av NetRelations. Det är ett intranät baserat på WordPress med fokus på samarbetsmöjligheter och kommunikation mellan medarbetare.

Sökväg: Om NetRelations \ Nyheter 25 kB Senast uppdaterad den 21 november 2013

Region Värmland väljer NetRelations och WordPress för socialt intranät

Region Värmland och NetRelations har inlett ett samarbete för att skapa ett nytt socialt intranät för regionens 300 medarbetare.

Sökväg: Om NetRelations \ Nyheter 25 kB Senast uppdaterad den 15 april 2013

Kommunförbundet Stockholms Län väljer NetRelations och SharePoint 2010

NetRelations har fått i uppdrag att skapa ett nytt intranät för Kommunförbundet Stockholms Län. Intranätet baseras på SharePoint 2010 och ska bl a följa högt ställda krav på användbarhet och tillgänglighet.

Sökväg: Om NetRelations \ Nyheter 25 kB Senast uppdaterad den 27 februari 2012

Folktandvården - Instant-sökning i SiteSeeker till nya intranätet

På Folktandvårdens nya intranät har vi nu implementerat en ny sökning som fungerar på motsvarande sätt som Google Instant. Eftersom det är viktigt för användarna att snabbt hitta svar är tanken att ytterligare spara tid och öka effektiviteten inom or...

Sökväg: Om NetRelations \ Nyheter 26 kB Senast uppdaterad den 11 maj 2011

SHR väljer NetRelations och SharePoint 2010 för nytt intranät

NetRelations har fått i uppdrag att skapa ett nytt intranät för SHR, Sveriges Hotell & Restaurang företagare.

Sökväg: Om NetRelations \ Nyheter 25 kB Senast uppdaterad den 25 augusti 2011

Nytt intranät för Linköpings kommun

Nu har vi inlett ett samarbete med Linköpings kommun kring ett nytt intranät. Det nya intranätet kommer att ha ett starkt fokus på stöd för ökad produktivitet, samarbete och kunskapsutbyte.

Sökväg: Om NetRelations \ Nyheter 25 kB Senast uppdaterad den 15 mars 2011

Lunch och intranät i Malmö

Vi bjuder på lunch, kunskap och inspiration torsdagen 23 september. Temat är Intranät som älskas av medarbetarna – är det möjligt?.

Sökväg: Om NetRelations \ Nyheter 25 kB Senast uppdaterad den 8 september 2010

Artiklar

Uppgiftsorienterade och sociala intranät

Ett bra intranät är ett verkligt stöd för medarbetarna i din organisation. Dina kollegor ska prata om intranätet som ett arbetsverktyg och inte som en arbetsuppgift. Att ha nytta av intranätet under en vanlig dag ska vara lika självklart som att ha n...

Sökväg: Erbjudande \ Lösningar 32 kB Senast uppdaterad den 13 juli 2011

Intranätramverk på SharePoint

Med ett ramverk kan vi på ett naturligt sätt samla både vår långa erfarenhet av funktioner och lösningar och vårt unika sätt att arbeta med gränssnitt och användbarhet. Med grund i vårt ramverk levererar vi kvalitetssäkrade funktioner med kvalitetssä...

Sökväg: Erbjudande \ Produkter \ SharePoint 30 kB Senast uppdaterad den 23 januari 2012

NetRelations - experter på att bygga intranät

Ett bra intranät kommer att användas Ett bra intranät är ett verkligt stöd för medarbetarna i din organisation. Dina kollegor ska prata om intranätet som ett arbetsverktyg och inte som en arbetsuppgift. Att ha nytta av intranätet under en vanl...

Sökväg: Erbjudande \ Lösningar \ Intranät 25 kB Senast uppdaterad den 1 november 2012

Intranät för kommuner

Ett bra intranät blir på kort tid ett välkommet alternativ till intern e-­post och tidskrävande informationssökning. Vi tror på intranät som bygger på interaktivitet, engagemang, personalisering och kunskap. Vi har gjort många intranät för kommuner o...

Sökväg: Erbjudande \ Lösningar \ Intranät 28 kB Senast uppdaterad den 13 juli 2011

Medarbetare inomIntranät