Om du inte har tid med en webbstrategi måste du ha råd med en webbplats utan mål.

Webbstrategin säkerställer att din webbplats blir effektiv och lönsam

Webbstrategi handlar om att göra rätt saker i rätt tid. Med en genomtänkt strategi ökar sannolikheten för att din webbplats blir lönsam. Både på kort- och lång sikt.

När det är dags att bygga en ny webbplats eller bygga om en befintlig brukar inspirationen flöda från alla inblandade. Det gäller att ta fram en snygg design, ett bra innehåll, moderna funktioner och en stabil teknisk plattform i botten. Full fart framåt alltså. Frågan är bara mot vad?

Strategin - en grund för prioriteringar

Med hjälp av en väl utformad webbstrategi kan du motivera alla investeringar i funktion, innehåll och design. Besluten grundar sig då oftare på en långsiktig plan mot ett tydligt mål eller effekt, snarare än känslomässiga värderingar. Det kanske är kul att ha en blogg, men vad ska vi skriva om? Ett nyhetsbrev kan vara en ännu bättre investering? Och det ena kanske inte behöver utesluta det andra? Webbstrategin gör det enklare att prioritera vilka aktiviteter som ska genomföras eftersom den bygger på ett gemensamt beslut kring webbplatsens affärs- eller verksamhetsmål.

Alla behöver en webbstrategi!

En webbstrategi kan vara mer eller mindre detaljerad beroende på ambitionsnivå. Men precis som alla företaget eller organisationen måste ha en övergripande affärs- eller verksamhetsplan, måste det också finnas ett dokument som reglerar vad som händer på webben. Detta innebär att besluten fattas mer på objektivt vetande än subjektivt tyckande.

Arbetet med en webbstrategi innehåller vanligen några av följande moment.

 • Nulägesanalys
 • Omvärldsanalys
 • Konkurrentanalys
 • Kartläggning av interna förutsättningar
 • Definition och prioritering av målgrupper
 • Målstyrning med KPI:er (mätbara mål, Key Performance Indicators)
 • Konverteringsprocesser
 • Struktur och innehåll
 • Trafiklösning
 • Strategisk planering

Att arbeta fram en webbstrategi är en process med olika moment. Våra webbstrateger gör bl a ett insamlings- och analysarbete och tillsammans med er projektgrupp genomför vi olika workshops. En webbstrategi är inget statiskt dokument utan måste kontinuerligt utvecklas i takt med att företagets eller marknadens förutsättningar ändras.

Använd detta formulär om du vill skicka ett meddelande:

Dela ut sidan på sociala nätverk:

Tre skäl att ha en webbstrategi

 • Du minskar risken för felinvesteringar på webben
 • Det blir enklare att planera för framtida webbaktiviteter
 • Webbens knyts närmare och förstärker dina övergripande affärsmål

Vill du veta mer?

Ta kontakt med vår VD eller någon av våra regionchefer:

Kenneth Karlsson, VD

08-58 71 25 14

Andreas Blåeldh, regionchef Stockholm

08-587 125 40

Jan Kjellberg, tf regionchef Göteborg

031-750 93 54

Hanna Jonsson, regionchef Malmö

040-690 52 94

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell – informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. EPiServer Microsoft